2010-05-03:

Windows CSRSS cross-version API Table

windows:security:winapi:csrss
Post przekierowujący dla dla czytelników researchujących Windowsa: Matthew opublikował tabelki z opkodami CSRSS (względem systemu, funkcji, etc) na swoim blogu, polecam rzucić okiem: http://j00ru.vexillium.org/?p=349&lang=en :)

Add a comment:

Nick:
URL (optional):
Math captcha: 2 ∗ 9 + 2 =