Back to Code Snippets / Powrót do Strzępów Kodu


#include<stdio.h>
#ifdef _WIN32
 #include<windows.h>
 #define PAUSE(x) Sleep(x)
#else
 #include<unistd.h>
 #define PAUSE(x) usleep((x)*1000)
#endif

void
bar( int width )
{
 int jest, powinno_byc, zmiana, i;

 for( jest = 0, i = 0; i <= 100; i++ )
 {
   powinno_byc = ((float)width * (float)i) / 100.0f;
   zmiana = powinno_byc - jest;
   while( zmiana-- ) putchar('=');
   jest = powinno_byc;
   PAUSE(10);
 }
 printf("done..\n");
}

int
main( void )
{
 bar( 10 );
 bar( 20 );
 bar( 40 );
 bar( 80 );
 
 return 0;
}

Add a comment:

Nick:
URL (optional):
Math captcha: 9 ∗ 9 + 7 =