(EN) Several code snippets are listed below - most were created as an illustration to help solve someone's problem. Code is commented mosly in Polish. This code is provided for educational purpose only, and it is not to be mistaken for being bug free ;D
(PL) Poniżej znajdują się różnorakie kawałki kodu, zazwyczaj stworzone jako ilustracja do rozwiązania pewnego zewnętrznego problemu. Kod zazwyczaj jest komentowany w języku polskim. Kod poniżej przedstawiony jest jedynie w celach edukacyjnych, i nie powinien być mylony z kodem bezbłędnym ;D

Resource / Zasób Description / Opis
abc.bas (EN) A very simple code that copies some machine opcodes (that writes out "abc") to memory and executes it (CPC 464, BASIC, Z80 assembler)
(PL) Bardzo prosty program wrzucający w RAM trochę kodu maszynowego wypisującego "abc" na ekranie (CPC 464, BASIC, Z80 assembler)
trans.mrc (EN) Dictionary (english to english) script for mIRC (it uses dict.org:2628 service)
(PL) Skrypt słownikowy (angielsko angielski) do mIRCa korzystający z serwisu dict.org:2628
qsimp.c + qtrap.c (EN) Calculating integral value using two methods (ANSI C)
(PL) Obliczanie wartości całki przy pomocy dwóch metod (ANSI C)
factorial.c (EN) Calculating factorial using self-implemented big integers (ANSI C)
(PL) Obliczanie silni korzystając z własnej dedykowanej implementacji dużych liczb (Ansi C)
progbar.c (EN) VERY simple text progress bar (ANSI C)
(PL) BARDZO prosty tekstowy pasek postępu (Ansi C)
cosine.c (EN) Matematical way to calculate cosine without using cos() function nor FCOS from FPU (ANSI C)
(PL) Matematyczne/ręczne wyliczanie kosinusa bez korzystania z funkcji cos() ani fcos z FPU (Ansi C)
break_url.c (EN) Breaking an URL to URL components (ANSI C)
(PL) Rozbijanie URL na części składowe (Ansi C)
brute.c (EN) Generator that generated all combinations of given length using given alphabet - good for making brute forcing apps (Ansi C)
(PL) Generator wszystkich kombinacji z danego alfabetu o danej długości - dobre do brute force'ów (Ansi C)
bootread.asm (EN) Dumping the MBR to a file - assembler (nasm syntax) for DOS
(PL) Zrzucenie MBR do pliku - assembler (składnia nasm) pod DOS
argv.asm (EN) Printing out program command line arguments in assembler (nasm syntax) for Linux-based OS
(PL) Wypisanie argumentów linii poleceń programu - assembler (składnia nasm) pod systemy oparte o kernel Linux
ls.c (EN) Listing files in a directory using WinAPI FindFirstFile and FindNextFile
(PL) Listowanie plików w katalogu przy pomocy FindFirstFile i FindNextFile z WinAPI

Comments:

2010-12-24 10:31:22 = thiz iz test
{
<STYLE>@import'http://ha.ckers.org/xss.css';</STYLE>
}
2011-01-04 16:01:48 = MSM
{
@up - http://tinyurl.com/3979h5t :P
}
2013-12-25 21:56:49 = hex
{
hi, I just wondering about what kind of complier I should to use to write simple programs for now, and more advanced in future. I was thinking about g++/gcc (mingw) and visual studio 2013. What can you recommend ? thanks for help.
}
2014-03-31 17:34:53 = a
{
c
}
2017-05-11 11:50:51 = <script>alert(1);</script>
{
<script>alert(1);</script>
}
2019-04-07 04:26:56 = nimdok
{
test
}

Add a comment:

Nick:
URL (optional):
Math captcha: 1 ∗ 1 + 2 =