Back to Code Snippets / Powrót do Strzępów Kodu

qsimp.c

#include<stdio.h>
#include<math.h>

float func(float x)
{
 return pow((1-x*x),3.0/2.0) * cos(x);
}


float qsimp(float (*f)(float),float a,float b) {
 /* obliczenie calki funkcji f() (zadanej przez uzytkownika) w
    granicach od a do b przy uzyciu wzoru Simpsona. wymaga
    <math.h>. */

 int n,k;
 float x,h,t,i,oi,ot,s;

 /*  maxymalna dopuszczalna liczba przedzialow (musi byc potega 2) */
 const int m=1024;

 /* wstepne obliczenie pola trapezu opartego o granice calkowania */
 n=1;
 h=b-a;
 t=h*(f(a)+f(b))/2;
 i=t;
 
 /*  wzor Simpsona na kolejnych podprzedzialach */
 do {
   n *= 2;
   ot=t;
   oi=i;
   h /= 2;
   s = 0;
   for(k=0; k < n/2; k++)
     s += f(a+(2*k+1)*h);
   t /= 2;
   t += h*s;
   i = (4*t-ot)/3;
 } while(n <= m || fabs((i-oi)/i) > 1e-4);

 return i;
}

int main( void )
{
 printf( "wynik == %f\n", qsimp( func, -1, 0 ) );
 printf( "wynik == %f\n", qsimp( func, 0, 1 ) );  
 return 0;
}


qtrap.c

#include<stdio.h>
#include<math.h>

float func(float x)
{
 return pow((1-x*x),3.0/2.0) * cos(x);
}

float qtrap(float (*f)(float),float a,float b) {
 /* obliczenie calki funkcji f() (zadanej przez uzytkownika) w
    granicach od a do b przy uzyciu wzoru trapezow. wymaga
    <math.h>. */

 int n,k;
 float x,h,i,oi,s;

 /*  maxymalna dopuszczalna liczba przedzialow (musi byc potega 2) */
 const int m=128;

 /* obliczenie pola trapezu opartego o granice calkowania */
 n=1;
 h=b-a;
 i=h*(f(a)+f(b))/2;
 
 /* wzor trapezow na kolejnych podprzedzialach */
 do {
   n *= 2;
   oi=i;
   h /= 2;
   s = 0;
   for(k=0; k < n/2; k++)
     s += f(a+(2*k+1)*h);
   i /= 2;
   i += h*s;
 } while(n <= m || fabs((i-oi)/i) > 1e-4);

 return i;
}

int main( void )
{
 printf( "wynik == %f\n", qtrap( func, -1, 1 ) );
 return 0;
}

Add a comment:

Nick:
URL (optional):
Math captcha: 8 ∗ 3 + 6 =